Cursusleider:
drs. André Doesburg, psycholoog.


Voor wie?
Leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten, remedial teachers, schoolbegeleiders en (ortho)pedagogen.
Deze cursus is bijzonder geschikt als teamcursus.


Waar en wanneer?
In Utrecht, 4-daagse cursus: op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Data:

12, 19 en 26 januari,

en 9 februari 2019


Deelnamekosten:
€ 550,-.


Op locatie
Opleidingen en cursussen (of delen ervan) kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen dan
€ 750,- per dagdeel.


Meer informatie?
Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op

023 - 760 03 13.
Direct contact met
cursusleider

André Doesburg:

06 - 454 41 083.

 

 

Bent u, als leerkracht, gedragsspecialist, intern begeleider of remedial teacher, toe aan een verdiepingscursus? Wilt u meer inzicht krijgen in leerlingen en begrijpen waar hun gedrag vandaan komt? Wilt u meer zicht krijgen op de eigenheid van en verschillen tussen leerlingen, zodat u meer op maat en daarmee effectiever met hen om kunt gaan? En bent u klaar om echt de diepte in te gaan en zaken te leren waar nog maar weinig mensen weet van hebben? Dan is dit de cursus voor u. Want de ene leerling is de andere niet, en ieder heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. De vraag ‘Wat is iemands gebruiksaanwijzing?’ wordt in deze cursus beantwoord. U leert van het gedrag en van de verbale en non-verbale communicatie van leerlingen ‘af te lezen’ wat hun denkstijl is. Kent u eenmaal de denkstijl van de leerling, dan kent u ook zijn persoonlijkheidsprofiel en weet u dus wat zijn gebruiksaanwijzing is. U kunt dan ‘op dezelfde golflengte’ communiceren. Wat u zegt komt dan beter door en sorteert meer effect, omdat u de gevoelige snaar weet te raken.

 

Denkstijlen

Elke leerling beschikt over negen geestvermogens, zoals rede, instinct, verstand, intuïtie en gevoel. Met behulp van deze geestvermogens verwerken leerlingen hun waarnemingen, denken ze na, vormen ze hun meningen en gevoelens en sturen ze hun gedrag. Dat doen ze echter op de automatisch piloot, zonder door te hebben hoe ze dat precies doen. Daarbij gebruikt elke leerling vooral dat geestvermogen dat bij hem het meest ontwikkeld is. Zo is de ene leerling bijvoorbeeld vooral verstandelijk ingesteld, een andere leerling benadert personen en zaken meer intuïtief, weer een ander opereert vooral gevoelsmatig of instinctief.

 

Persoonlijkheidsprofielen

Wanneer een leerling taken, personen of zaken verstandelijk benadert, dan leidt dit tot andere gedachten, meningen, gevoelens en gedragingen, dan wanneer de leerling dit gevoelsmatig of intuïtief doet. De denkstijl van de leerling bepaalt dus hoe de leerling leert, waar hij goed in is en hoe hij omgaat met allerlei personen en zaken. Dat geeft de leerling een persoonlijkheidsprofiel - een geheel van voor die denkstijl karakteristieke gedachten, meningen, gevoelens, gedragingen en vermogens.

 

Hoe herken je de denkstijl van een leerling?

U kunt de denkstijl van een leerling ‘aflezen’ van zijn gedrag en zijn verbale en non-verbale communicatie.
U hoeft hiervoor maar twee vragen te beantwoorden:
Welk type voorstelling gebruikt de leerling nadrukkelijk?
En welk type denken gebruikt de leerling nadrukkelijk? Deze twee vragen kunt u op velerlei manieren beantwoorden, en elk van die manieren leidt tot hetzelfde antwoord.
In de training leert u herkennen – onder meer op video’s – welke type voorstelling en welk type denken een leerling nadrukkelijk gebruikt aan gebaren, stemtoon, ademhaling, oogbewegingen, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en –beweging en aan wat de leerling zegt.

 

Omgaan met leerlingen

De negen denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen hebben elk hun eigen kwaliteiten, valkuilen, behoeften en gebruiksaanwijzing.
Kent u de denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen van leerlingen, dan geeft dat u informatie van onschatbare waarde. U begrijpt beter waar hun gedrag vandaan komt. Verschillen tussen leerlingen worden duidelijk en verklaarbaar en in uw interacties weet u daar van uit te gaan. Ook heeft u zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. U kunt latente kwaliteiten tot ontplooiing brengen en weet hóe leerlingen te begeleiden als het om de specifieke valkuilen en uitdagingen voor die leerling gaat.

 

In uw rol van leerkracht speelt u dan veel beter in op de specifieke behoeften van uw leerlingen. Het onderwijsaanbod, ook de sociaal-emotionele begeleiding, snijdt u desgewenst op maat. Omdat u beter begrijpt voor welke leer- of gedragsproblemen een leerling in aanmerking komt, handelt u veel gemakkelijker preventief.

 

Omgaan met ouders en collega’s

Op dezelfde wijze als bij kinderen kunt u ook de denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen van volwassenen bepalen en de gebruiksaanwijzingen van ouders en collega’s leren kennen. Hierbij worden koppelingen gemaakt met andere systemen van persoonlijkheidstypering (kent u iemands denkstijl, dan weet u bovendien welk Human Dynamics type of Enneagram type iemand is, wat zijn teamrol is (Belbin), welke vorm van meervoudige intelligentie het meest ontwikkeld is etc.). Dit stelt u in staat effectiever met anderen om te gaan, rekening houdend met hun voorkeuren en hun sterke en zwakke kanten.

 

En natuurlijk: door meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid is het rendement van deze training evenzeer van kracht in uw persoonlijke situaties en relaties.

Deze cursus is bijzonder geschikt als teamcursus.

 

Studiebelasting

43 uur, waarvan 22 contacturen.