Voor wie?
Remedial teachers, intern begeleiders en anderen die al een voortgezette opleiding hebben gevolgd.


Waar en wanneer?
In Utrecht, op 20 zaterdagen
van 10.00 tot 16.00 uur.
Start: september 2018.


Deelnamekosten:
€ 2395,-, cursusmateriaal € 150,-.


Op locatie
Opleidingen en cursussen (of delen daarvan) kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen dan
€ 750,- per dagdeel.


Meer informatie?
Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op

023 - 760 03 13.
Direct contact met opleidingscoördinator
dhr. Jan van Veen:

06 - 250 98 742.

 

 

Binnen uw werkzaamheden als remedial teacher of intern begeleider hebben gedragsproblemen van lieverlee een grotere plaats ingenomen.
Want zijn door Weer Samen Naar School de meeste teams intussen beter toegerust, door invoering van Passend Onderwijs neemt het aantal leerlingen met sociaal-emotionele problemen toe. Deze kinderen doen een uitputtend beroep op de vaardigheden van hun leerkracht om met hen om te gaan, waardoor de nood soms hoog is.
Van u wordt dan verwacht, dat u zowel op de hulpvraag van de leerling als van de leerkracht antwoord heeft.

 

Dit eenjarige traject is voor remedial teachers en intern begeleiders, die op het gebied van gedragsproblemen regelmatig aanlopen tegen hulpvragen waar zij niet zo goed raad mee weten.

 

U bouwt uw kennis en handelingsvaardigheden op tot een niveau, waarop u in staat bent om te functioneren als Gedragsspecialist voor uw school, en om uw collega’s en hun leerlingen bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen adequaat te begeleiden.

 

Wat leert u in dit traject?

Hiervoor verwijzen we u naar de beschrijving van de Opleiding tot Gedragsspecialist die u hier aan kunt klikken.
Het gaat om dezelfde doelen, dezelfde kennis, methodieken en vaardigheden.

 

Omdat u zich al eerder in een voortgezette opleiding tot remedial teacher en/of intern begeleider heeft gespecialiseerd, krijgt u echter vrijstelling voor het onderdeel Professionaliseren van collega’s en zijn sommige modules aangepast.
Dit houdt in, dat u zich in één jaar tot Gedragsspecialist specialiseert.

 

Cursusopzet

Het programma verloopt als volgt:

 

Modulen 1 t/m 6:
De Diagnostiek

 

Modulen 7 t/m 13:
De Behandeling


Studiebelasting

250 uur, waarvan 110 contacturen.