Onze NLP Onderwijs Opleidingen, die nu voor het 23e jaar worden gegeven, zijn echt op het onderwijs gericht. Naast de gewone NLP Practitioners vaardigheden maakt u zich een schat aan onderwijstoepassingen eigen, samen met medecursisten die ook in het onderwijs werkzaam zijn. Daarbij zijn de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de werking van de menselijke hersenen in de opleiding geïntegreerd.
Zo leert u bijvoorbeeld waar het 'uitknopje' van uw constante gedachtestroom zit. Dat stelt u in staat zich zaken bewust te zijn, zonder dit subjectief te interpreteren en te beoordelen. En het stelt u in staat zeer betrokken te zijn bij wat er om u heen gebeurt, zonder erdoor geraakt te worden. Hiermee wordt het mogelijk om op een fundamenteel andere wijze in het leven te staan en interacties met anderen aan te gaan.
De NLP Onderwijs Opleidingen van K&P omvatten en overstijgen de inhoud van een coachingsopleiding.
Het K&P certificaat NLP Onderwijs Practitioner geeft u toegang tot elke vervolgopleiding tot Master Practitioner van NLP.

 

Opleiding tot NLP Onderwijs Practitioner

Opleiding tot NLP Master Onderwijs Practitioner

 

De communicatiemodellen en -technieken, de didactiek en interventies bij sociaal-emotionele problematiek, worden in deze opleidingen samengevoegd tot een breed spectrum aan mogelijkheden om uw begeleiding succesvoller, effectiever en plezieriger te laten verlopen. De didactische principes, ook de interventies, kunnen zowel curatief als preventief worden aangewend.
De vaardigheden die u leert, zult u ook buiten uw werkkring veelvuldig gebruiken.

 

De Opleiding tot NLP Onderwijs Practitioner biedt u een volledig afgerond instrumentarium, waarmee u op vele niveaus positieve leer- en gedragsverandering genereert.

 

In de Opleiding tot Master Onderwijs Practitioner wordt dit instrumentarium uitgebreid en verfijnd en duikt u de diepte van de menselijke persoonlijkheid in.

 

Wat maakt NLP voor het onderwijs zo interessant?

Hetzelfde aanbod aan zintuiglijke impressies wordt door ieder mens subjectief verwerkt, door een specifiek gebruik van zijn geestvermogens (zoals instinct, rede, verstand, intuïtie, gevoel). Op basis van deze subjectieve ervaring creëren we allemaal ons eigen werkelijkheidsbeeld.
Dit werkelijkheidsbeeld is het uitgangspunt en de motivatie voor al ons gedrag.

 

NLP richt zich op gedrag en de daarmee samenhangende subjectieve ervaring, waartoe alle bewuste maar ook onbewuste gedachten behoren.
Met behulp van NLP kun je die interne processen nauwkeurig analyseren: de (cognitieve) denkprocessen maar ook gemoedstoestanden en gevoelens, zoals vormen van motivatie of andere betekenisverlening.
Dit biedt een schat aan informatie over de interne, onbewuste informatieverwerking; gegevens waar je anders alleen maar naar raden kunt.

 

Aan de leerkracht of (ortho-)pedagoog biedt dit twee mogelijkheden:

 

Karakteristiek voor alle toepassingen is, dat je met NLP steeds iemands beste opties voor een gewenst gedrag genereert en die vervolgens in het wereldmodel ter beschikking stelt.

 

Doordat u met behulp van NLP beter en gemakkelijker bij iemand zijn beleving aansluit, ontdekt u dat mensen – kinderen - veel opener staan voor het loslaten van een negatieve emotionele ‘gewoonte’ dan vaak wordt aangenomen. Wij kiezen altijd voor een betere optie, als die maar binnen ons bereik wordt gebracht. NLP biedt daartoe een scala aan doeltreffende, vaak speelse technieken. Omdat ze niet confronterend zijn, kunnen ze zonder ophef worden toegepast.
Met dezelfde middelen kunt u het ontstaan van negatieve emotionele patronen trouwens ook voorkómen; bij uitstek toepasbaar binnen het onderwijs, waar u immers preventief en ontwikkelingsgericht te werk kunt gaan. En het mooie is: dit kost niet méér, maar een stuk minder energie en levert meer plezier op voor zowel uzelf als uw leerlingen.

 

Het effect van NLP op uzelf

NLP is in principe doelgroepvrij en inmiddels wordt deze geavanceerde gedrags- en communicatietechnologie toegepast binnen vrijwel elke sector waar resultaat via communicatie wordt bereikt. Wie zich verdiept in NLP, ervaart echter hoe ook het inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden in een stroomversnelling wordt gebracht.
Verschillen tussen mensen - en tussen leerlingen - worden duidelijk en verklaarbaar en in uw interacties weet
u daar van uit te gaan.

 

U leert uw eigen leef- en leerstrategieën doorgronden en ze te optimaliseren; talloze toepassingen voor hetgeen u in de training leert, dienen zich ook in uw privéleven aan.
Inzichten en vaardigheden van NLP integreert u in uw algehele functioneren, in alle levensgebieden en relaties, in uw persoonlijke proces van ontwikkeling en groei.